logo parochie MMvdK

Parochie Maria, Moeder van de Kerk

Uitnodiging Geloofsbijeenkomst dinsdag 14 mei 2019 

Graag nodigen we u uit voor de Geloofsbijeenkomst dinsdag 9 april van 19.30 – 21.30 uur in het parochiecentrum, Lepelstraat 13 a, St. Anthonis.

Dit jaar valt roepingenzondag op 12 mei. Naar aanleiding hiervan willen we in de geloofsbijeenkomst van 14 mei aanstaande onder leiding van pastoor Van der Sluis nadenken en praten over het thema ‘de Goede Herder’. We zullen het met name hebben over de priester als herder in en van de parochie. U bent van harte uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. Bij verhindering graag even afmelden bij mevrouw Jantje Bax, E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl of telefoon: 06 – 30 51 76 29 of via het secretariaat, E-mail: secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl  of telefoonnr.  0485-471246.