logo parochie MMvdK

Parochie Maria, Moeder van de Kerk

Graag nodigen we u uit voor de Geloofsbijeenkomst dinsdag 12 maart van 19.30 – 21.30 uur in het parochiecentrum, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis.

Kapelaan Donders gaat het hebben over Jezus 40 dagen in de woestijn. Graag thuis het evangelie doornemen van de Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Lucas 4, 1-13. Er is weer alle gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten over het thema. Kom naar de Geloofsbijeenkomst en neem uw familie, vrienden en kennissen mee. Ontvangst met koffie/thee vanaf 19.15 uur.

We hopen u te mogen verwelkomen. Bij verhindering graag even afmelden bij mevrouw Jantje Bax,  emailadres:  bax@parochiemariamoedervandekerk.nl of tele.nr.: 06-30517629