logo parochie MMvdK

Parochie Maria, Moeder van de Kerk

Uitnodiging Geloofsbijeenkomst dinsdag 9 april 2019

Graag nodigen we u uit voor de Geloofsbijeenkomst dinsdag 9 april van 19.30 – 21.30 uur in het parochiecentrum, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis.
Kapelaan Donders gaat het hebben over het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag (na Pasen is er weer ruimte voor andere thema’s). Graag thuis in het Nieuwe Testament het Evangelie van Mattheüs 26, Markus 14, Lukas 22 en Johannes 13 doornemen over het Laatste Avondmaal. Er is weer alle gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten over het thema. Kom naar de Geloofsbijeenkomst en neem uw familie, vrienden en kennissen mee. Ontvangst met koffie/thee vanaf 19.15 uur.
We hopen u te mogen verwelkomen. Bij verhindering graag even afmelden bij mevrouw Jantje Bax, E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl of telefoon: 06 – 30 51 76 29 of via het secretariaat, E-mail: secretariaatparochiemariamoedervandekerk.nl of telefoonnr. 0485-471246.